DESIGN

MARKNADSFÖRING

Budget

Bildretuschering

Kundrelation

Web & CMS

Koncept

Layout & Tryck

Kommunikation

Illustration

Branding & identitet

Digital Design

SPRÅKKUNSKAPER

0

5

10

svenska

engelska

tyska

spanska

italienska

franska

polska

PROGRAMVAROR

Photoshop

Illustrator

InDesign

MS Office

Prezi

Sharepoint/Wordpress

Muse

Premiere Pro

0

5

10

Lämna dina kommentarer, tankar och ideer på gästbloggen. Dina ideer kan inspirera både mig och andra besökare!

Du kan även hitta arbetsprover och vidare referenser på:

  Coroflot

Kontakta mig gärna via ett av dom följande alternativen nedan.

Besök plattformen "My Fairytale" för att hämta inspiration eller ladda upp dina egna sagoillustrationer.

Här hittar du juridiska detaljer och Copyright policy för allt innehåll på denna sidan.

©  Lisa Machado 2016. Alla rättigheter förbehålls.